Studentské práce
Diplomové a bakalářské práce
Barcal Václav: Posouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55 (stáhnout: pdf, 3.6 MB)
Baroch Ondřej: Vliv rychlosti na akustickou situaci na komunikaci Strakonická v Lahovičkách (stáhnout: pdf, 4.1 MB)
Brejchová Nikola: Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 (stáhnout: pdf, 489.3 kB)
Hunal Lukáš: Návrh protihlukových opatření v obci Slavníč (stáhnout: pdf, 2.7 MB)
Hunal Lukáš: Optimalizace protihlukových opatření na dálnici D1 vůči zástavbě obce Slavníč (stáhnout: pdf, 2.7 MB)
Jelínková Barbara: Vliv severozápadní části MO na kvalitu ovzduší v Praze (stáhnout: pdf, 3.6 MB)
Kateřina Svobodová: Zhodnocení výsadby vzrostlé zeleně podél dopravních cest (stáhnout: pdf, 4.1 MB)
Kraus Martin: Posouzení účinnosti vybrané protihlukové clony (stáhnout: pdf, 8.0 MB)
Kreuzer Tomáš: Návrh opatření k minimalizaci hluku z dopravy na město Mýto (stáhnout: pdf, 9.0 MB)
Kreuzer Tomáš: Řešení hlukové zátěže v obci Mýto (stáhnout: pdf, 4.9 MB)
Kuchař Zdeněk: Pasportizace a návrh veřejného osvětlení v obci Měchenice (stáhnout: pdf, 3.1 MB)
Makarčuková Teťana: Posouzení vybraných migračních profilů z hlediska osvětlení (stáhnout: pdf, 3.3 MB)
Nedvěd Ondřej: Návrh opatření k minimalizaci hluku v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře (stáhnout: pdf, 9.7 MB)
Nedvěd Ondřej: Zhodnocení akustické situace v Hrnčířské ulici v Kutné hoře (stáhnout: pdf, 2.0 MB)
Nováková Karolína: Vliv SOKP na ŽP v městské části Praha Suchdol (stáhnout: pdf, 3.5 MB)
Romanová Štěpánka: Vliv suburbanizace na dopravní obslužnost vybraných obcí (stáhnout: pdf, 3.4 MB)
Šiklová Anna: Posouzení migračních profilů Voleč a Žehuň z hlediska hluku (stáhnout: pdf, 2.9 MB)
Šiklová Anna: Vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci (stáhnout: pdf, 4.6 MB)
Volf Jiří: Zhodnocení nízké protihlukové stěny podél železniční trati v Hlubočepech (stáhnout: pdf, 4.6 MB)
Semestrální práce
Práce s informacemi (stáhnout: docx, 24.1 kB)
Lochman, Jindra, Trnka: Dopady dopravy na ŽP (stáhnout: doc, 165.0 kB)
Zdražil Ladislav: Ukázka práce s programem CADNA (stáhnout: doc, 1.5 MB)