Literatura
Doporučená literatura a další informační zdroje
Agentura ochrany přírody a krajiny: http://www.ochranaprirody.cz/
Česká informační agentura životního prostředí: http://www1.cenia.cz/www/
České ekologické manažerské centrum: http://www.tretiruka.cz/
Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/
Forman, R.T.T., Godron,M.: Krajinná ekologie
Ministerstvo životního prostředí: http://www.mzp.cz/
Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy